پان آرت - نشریه جامعه ی هنری ایرانیان
وب سایت علمی پژوهشی هنر

چارسو ، نمایشگاهی از آثار هنرمندان در زمینه چاپ دستی

403

چارسو ، نمایشگاهی از آثار هنرمندان در زمینه چاپ دستی

نمایشگاه چاپ دستی چارسو در مهرماه سال جاری در گالری هفت ثمر افتتاح شد. این نمایشگاه به کوشش خانم المیرا میرمیران برگزار شده بود و 7 هنرمند چاپگر؛ یکتا ترکی، زهرا جعفر پور، مهدیه عزیزی راد، منا مجیدی فر، آدنا میرزاخانیان، بهناز نعمتی و الهه نشاط با همراهی هنرمندان شهرستان کرج حضور داشتند که تکنیک کالگوگرافی (حکاکی روی فلز) در تمامی آثار بصورت مشترکی دیده میشد.  این نمایشگاه در روز افتتاحیه با استقبال هنرمندان و چاپگران ایرانی و عموم مردم رو به رو شد و هنرمندان حاضر، آثار کم نظیر خودشون رو در معرض دیدگان علاقه مندان گذاشتند.

چارسو ، نمایشگاهی از آثار هنرمندان در زمینه چاپ دستی چارسو ، نمایشگاهی از آثار هنرمندان در زمینه چاپ دستی چارسو ، نمایشگاهی از آثار هنرمندان در زمینه چاپ دستی چارسو ، نمایشگاهی از آثار هنرمندان در زمینه چاپ دستی چارسو ، نمایشگاهی از آثار هنرمندان در زمینه چاپ دستی چارسو ، نمایشگاهی از آثار هنرمندان در زمینه چاپ دستی چارسو ، نمایشگاهی از آثار هنرمندان در زمینه چاپ دستی چارسو ، نمایشگاهی از آثار هنرمندان در زمینه چاپ دستی چارسو ، نمایشگاهی از آثار هنرمندان در زمینه چاپ دستی چارسو ، نمایشگاهی از آثار هنرمندان در زمینه چاپ دستی چارسو ، نمایشگاهی از آثار هنرمندان در زمینه چاپ دستی چارسو ، نمایشگاهی از آثار هنرمندان در زمینه چاپ دستی چارسو ، نمایشگاهی از آثار هنرمندان در زمینه چاپ دستی چارسو ، نمایشگاهی از آثار هنرمندان در زمینه چاپ دستی چارسو ، نمایشگاهی از آثار هنرمندان در زمینه چاپ دستی

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.