پان آرت - نشریه جامعه ی هنری ایرانیان
وب سایت علمی پژوهشی هنر

پالت هایی از جنس هنر – قسمت دوم

0 229

پالت های هنری، سهیلا اصفهانی – قسمت دوم

در قسمت اول پالت های هنر سهیلا اصفهانی، به کلیات نمایشگاه خانم اصفهانی با موضوع نقاشی روی پالت پرداختیم و اینک قسمت دوم پیشگاه نگاه شماست.

خواندن این مطلب پیشنهاد می گردد:
پالت هایی از جنس هنر - قسمت اول

پالت ها در نمایشگاهی کانادایی

وی درباره برگزاری این نمایشگاه اینگونه توضیح داد که:

من فکر می کنم تمام آن چیزی که باید در کانادا به نمایش گذاشته شود در مرکز راس کریک وجود دارد.

تا آنجایی که من احساس می کنم اگر کسی ایده ای در مورد کشور من دارد باید آن را در این مرکز پیاده سازی کند.

چند فرهنگی معمولا با مراکز بزرگ و شهری همراه است، اما در اینجا یک مرکز هنری همه جانبه در مرکزی روستایی است که مردم با ریشه های مختلف برای جمع آوری و به اشتراک گذاشتن فرهنگ یکدیگر همراه می شوند.

این یک تجربه زیبا برای من بود، نمونه ای زنده که به طور طبیعی اتفاق افتاد.

پالت های هنری سهیلا اصفهانیدر این نمایش به صورت عمده دو اثر ارائه شده است که تاثیر عمیق مهاجرت بر کارهای این هنرمند در آنها احساس می شود.

یکی از این آثار، پس از پیدا کردن قفسه ای که در هند ساخته شده تولید شده است که ریشه دقیق آن ناشناخته می باشد.

کامل کردن چوب های هنری،

سهیلا با استفاده از گلدان های گل بر روی کار، اثر خود را کامل می کند. نام این آثار پالت فرهنگی:

قلب هند در مزرعه 1  Indian Chest at Farmhouse I و قلب هند در مزرعه  2 Indian Chest at Farmhouse I  می باشند.

تیپ کارهای سهیلا اصفهانی یک بعد صمیمانه مرتبط با تجربه زندگی او می باشد. همچنین شیفتگی هنرمند از رابطه بین موقعیت، حافظه و سلیقه او در آثارش به چشم می خورد.

پالت های هنری سهیلا اصفهانیسهیلا اصفهانی معمولا به انتقال فرهنگی اشاره می کند.

منظور وی به این است که این اجزا کوچک با ما همراه هستند و وقتی که ما به کشور دیگری سفر میکنیم، آنها را به عنوان نمادی از آن کشور خواهیم شناخت.

همانند مفهوم پالت های هنری ، فرهنگِ قابل حمل نشانگر اهمیت فرهنگِ بصری و مادی به حافظه ذهنی و فرهنگی است و پالت را به عنوان یک عاملِ روابط بین فرهنگی مداوم در نظر می گیرد.

این هنرمند در ادامه توضیح می دهد که:

قلب به عنوان یک استعاره عمل می کند، که منعکس کننده مکان حقیقی یک هنرمند می باشد و به عنوان مثال قلب هند یک نقطه پایانی برای من بود.

بخشی از کار، با هیچ یک از مبلمانی که در مزرعه بود هماهنگی نداشت، اما طرح آن بسیار نزدیک به دوران کودکی هر ایرانی بود. من دقیقا نمیدانم که اگر این ها زبان داشتند چه داستانی را نقل می  کردند.

پالت های هنری سهیلا اصفهانیاین پالت های هنری به ما یادآوری می کنند که ما همگی هویت های چند گانه داریم و به طور مداوم مردم، حوادث و حتی اشیاءِ پیرامون ما، به زندگیمان شکل می دهند.

سهیلا اصفهانی با اعتماد به نفس زیاد، امیدوار است که با کمک دوستان خود بتواند به طور گسترده از این پالت ها در حمل و نقل استفاده نماید.

او بر این باور است که پالت های طراحی شده توسط او، روح زندگی و جنب و جوش را به همراه فرهنگ ایرانی به همراه دارد.

ارسال یک پاسخ