پان آرت - نشریه جامعه ی هنری ایرانیان
مجله علمی پژوهشی هنر

گالری شلمان

نمایشگاه نقاشی شلمان از شما در پانزدهم آذر 98 در گشایش نمایشگاه «نسیان» دعوت به عمل می آورد.

0 19

گالری شلمان

 

گالری شلمان از شما دعوت می‌نماید تا در روز آدینه پانزدهم آذر 98 از ساعت 4 تا 8:30 شب در گشایش نمایشگاه انفرادی نقاشی حسام دشتی با عنوان «نسان»  شرکت نمایید.

نیاز به توضیح است که گالری شلمان تا روز چهارشنبه بیستم آذر از ساعت 4تا 8شب برپا است.

گـالــری شَـلمــان 

در بیانیه گالری شلمان، دشتی چنین می‌نویسند:

«فرآیند ادراک یک اثر نقاشی، بی شک جایی بیرون از قاب آغاز می شود و در گستره ای فراتر از بوم امتداد می یابد.

پیکره های این مجموعه هم، چنین مسیری را می پیمایند و سرانجام جهان پیرامونِ ما انسان ها نیز بر آن ها اثر خواهد گذاشت.

مخاطب، هنرمند و اثر هنری، جهانی را بازنمایی می کنند که انسان ها امیدوارانه آن را ساخته و به همان میزان دردمندانه از آن دور شده اند.

این پیکره ها از جهانی نسیان زده برآمده اند و با نگاهی حسرت بار در جستجوی خویشتنِ خویشند.

جستجوی جهانِ نسیان زده ی انسان­ها.»

گـالــری شَـلمــان

ارسال یک پاسخ