پان آرت - نشریه جامعه ی هنری ایرانیان
وب سایت علمی پژوهشی هنر

استریت آرت ، لندن

93

استریت آرت ، لندن

کتاب ” استریت آرت ، لندن “کتابی است ارزشمند شامل آثار هنر استریت آرت که در لندن به موفقیت رسیده و شهرت مناسبی پیدا کرده اند. در این کتاب ۱۶۰ صفحه ای آثار هنرمندان استریت آرت مطرحی چون Stik, Thierry Noir, Jimmy C, Alice, Otto Schade  و Nunca که بروی دیوارهای لندن نقش بسته ، عکاسی و در این کتاب به چاپ رسیده است. تهیه این کتاب را به همه هنرمندان بویژه تصویرگران ، هنرمندان استریت آرت و هنر خیابانی و علاقه مندان پیشنهاد میکنیم.

Art of the Street – London

استریت آرت ، لندن استریت آرت ، لندن استریت آرت ، لندن استریت آرت ، لندن استریت آرت ، لندن استریت آرت ، لندن استریت آرت ، لندن

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.