پان آرت - نشریه جامعه ی هنری ایرانیان
وب سایت علمی پژوهشی هنر

طراحی و نقاشی پرتره با آبرنگ

394

طراحی و نقاشی پرتره با آبرنگ

کتاب ” بهترین های گرافیک و بسته بندی ” کتابی است که در آن اصول اولیه تا مرحله کامل و حرفه ای نقاشی و طراحی پرتره با استفاده از آبرنگ شرح داده میشود. نحوه ایجاد رنگها در تنال های مختلف رنگی ، استفاده از ابزارهای لازم برای کار بروی بوم و اموزش مهارتها و نکات حرفه ای در خصوص آبرنگ ، در این کتاب 128 صفحه ارایه شده است.

Drawing & Painting Portraits in Watercolour

طراحی و نقاشی پرتره با آبرنگ طراحی و نقاشی پرتره با آبرنگ طراحی و نقاشی پرتره با آبرنگ طراحی و نقاشی پرتره با آبرنگ طراحی و نقاشی پرتره با آبرنگ طراحی و نقاشی پرتره با آبرنگ

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.