پان آرت - نشریه جامعه ی هنری ایرانیان
وب سایت علمی پژوهشی هنر

نه پیرمرد دیزنی : تکنیک های طراحی کاراکتر از زبان بهترین های والت دیزنی

470

نه پیرمرد دیزنی : تکنیک های طراحی کاراکتر از زبان بهترین های والت دیزنی

کتاب ” نه پیرمرد دیزنی : تکنیک های طراحی کاراکتر از زبان بهترین های والت دیزنی ” کتابی است مشتمل بر 408 صفحه که در آن طراحان مطرح والت دیزنی از سالها تلاش و تکنیک های شخصی خود در طراحی کاراکترهای مطرح والت دیزنی سخن میگویند. نه پیرمرد دیزنی هستهٔ انیماتورهای استودیوی دیزنی بودند که در ساخت برخی از آثار مشهور استودیوی دیزنی دست داشتند، از سفید برفی و هفت کوتوله تا نجات دهندگان والت دیزنی به شوخی نام این گروه از انیماتورها را «نه پیرمرد» نامید.

The Nine Old Men: Lessons, Techniques, and Inspiration from Disney’s Great Animators

نه پیرمرد دیزنی : تکنیک های طراحی کاراکتر از زبان بهترین های والت دیزنی نه پیرمرد دیزنی : تکنیک های طراحی کاراکتر از زبان بهترین های والت دیزنی نه پیرمرد دیزنی : تکنیک های طراحی کاراکتر از زبان بهترین های والت دیزنی نه پیرمرد دیزنی : تکنیک های طراحی کاراکتر از زبان بهترین های والت دیزنی نه پیرمرد دیزنی : تکنیک های طراحی کاراکتر از زبان بهترین های والت دیزنی نه پیرمرد دیزنی : تکنیک های طراحی کاراکتر از زبان بهترین های والت دیزنی نه پیرمرد دیزنی : تکنیک های طراحی کاراکتر از زبان بهترین های والت دیزنی نه پیرمرد دیزنی : تکنیک های طراحی کاراکتر از زبان بهترین های والت دیزنی نه پیرمرد دیزنی : تکنیک های طراحی کاراکتر از زبان بهترین های والت دیزنی نه پیرمرد دیزنی : تکنیک های طراحی کاراکتر از زبان بهترین های والت دیزنی نه پیرمرد دیزنی : تکنیک های طراحی کاراکتر از زبان بهترین های والت دیزنی نه پیرمرد دیزنی : تکنیک های طراحی کاراکتر از زبان بهترین های والت دیزنی

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.