پان آرت - نشریه جامعه ی هنری ایرانیان
وب سایت علمی پژوهشی هنر

پانصد ایده هنری خلاقانه از کودکان

269

پانصد ایده هنری خلاقانه از کودکان

کتاب ” پانصد ایده هنری خلاقانه از کودکان ” کتابی است مشتمل بر ۱۷۶ صفحه شامل ایده هایی که کودکان بر اساس روحیات و خلاقیت های خود از رنگ ، چوب ، پوشاک ، ترکیب خلاقانه ، کاربرد نقاشی و رنگ در پرورش ایده  و یا ایجاد یک شکل با وسایل مختلف شرح داده شده است. این کتاب برای تقویت خلاقیت کودکان و نیز تدریس انواع ساخت و ساز خلاقانه برای آنها بسیار مناسب است. تهیه این کتاب را به مدیران مهد کودک ها ، مربیان کودک و حتی پدران و مادران که برای هنر و ایده کودکان خود ارزش بیشتری قائل هستند پیشنهاد میکنیم.

۵۰۰ Kids Art Ideas Quarry books

پانصد ایده هنری خلاقانه از کودکان پانصد ایده هنری خلاقانه از کودکان پانصد ایده هنری خلاقانه از کودکان پانصد ایده هنری خلاقانه از کودکان پانصد ایده هنری خلاقانه از کودکان پانصد ایده هنری خلاقانه از کودکان پانصد ایده هنری خلاقانه از کودکان پانصد ایده هنری خلاقانه از کودکان پانصد ایده هنری خلاقانه از کودکان پانصد ایده هنری خلاقانه از کودکان

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.