ساختار کلی رنگ در هویت بصری

ساختار کلی رنگ در هویت بصری

بررسی ساختار کلی رنگ و نیز نگاهی به ماهیت کاغذ که در تغییر رنگ هویت سازمانی یک شرکت موثر است در این بخش بررسی می شود. در اینجا به نکاتی کوتاه برای کاهش اختلاف رنگ و ارتباط آن با طراحی و چاپ اشاره می شود.

یکی از موارد بسیار مهم که در کنترل کیفیت پیش از چاپ به آن پرداخته می شود، اهمیت استفاده از ساختار مدیریت رنگ و هماهنگی آن با موضوع دستگاه چاپ و بررسی مسائل مرتبط با آنها است.

هر دستگاه چاپ به نسبت نوع تعریف و ساختار فیزیکی خود از مجموعه ای تنظیمات بهره می برد و هر کدام از این تنظیمات می تواند در زمان تعریف فایل به نوعی در روند طراحی موثر واقع شود.

ساختار نوع کاغذ نیز همواره باعث تغییر رنگ در زمان چاپ شده است.

به همین دلیل شما باید از زیر و بم برخی مواردی که در زمان چاپ، تولید و حتی صحافی وجود دارد آگاه باشید تا بتوانید در زمان طراحی، فایلی مناسب را خلق کنید که یکی از همین موارد، موضوع کاغذ چاپی است.

کاغذ از دیرباز در روند تعریف هویت بصری، ساختار رنگ، ایجاد هویت سازمانی برند بسیار نقش داشته است تا آنجایی که در یک تعریف مناسب از رنگ سازمانی، همواره این صحبت به میان بوده که اگر فلان رنگ تعریف شده بروی تحریر یا گلاسه قرار بگیرد، چه قدر تغییر میکند و این تغییر تا چه اندازه بروی ماهیت کلی رنگ تعریف شده در برندینگ تاثیر می گذارد.

جواب این نکته را باید با بررسی ساختار کاغذ و مرکب تعریف کرد. در یک کلام کلی، نمی توان رنگ چاپ شده بروی کاغذ تحریر را مشابه گلاسه شبیه سازی کرد، اما می توان اختلاف آنرا کاهش داد. این کاهش اختلاف در قسمتی به تنظیمات انجام شده در فایل طراحی بستگی دارد و در قسمتی به کلیات تنظیم دستگاه در لیتوگرافی و چاپ مربوط می شود. در ادامه به قسمتی از این تنظیمات اشاراتی کوتاه می شود.

زمانی که یک رنگ در هویت بصری یا سازمانی شرکتی تعریف می شود، هم کدهای رنگی سیستم سه رنگ RGB برای آن تعریف می شود و هم ساختار چهار رنگِCMYK  با توجه به سیستمِ چاپ تجاری. البته طراحان حرفه ای تر، رنگ کاربردی را به صورت های تک رنگ خاکستری و پنتون هم ایجاد می کنند تا در زمان لزوم از آن استفاده گردد.

باید توجه داشت که تعریف رنگ بدون توجه به نوع کاغذ در هویت بصری ایجاد می شود و معمولا تغییر رنگ، در زمان خروجی و چاپ اتفاق می افتد. به همین دلیل، اگر یک سازمان نیاز به تعریف رنگ دقیق تر خود در ابعاد گسترده تبلیغاتی دارد، می بایست آن را هم به صورت کدهای چهار رنگ برای کاغذ تحریر تعریف کرد و هم برای گلاسه.

در این بین، این صحبت ایجاد می شود که آیا تعریف دو کد رنگی در دفترچه هویت بصری مجاز هست یا خیر… موضوع در تعریف رنگ سازمانی، یک رنگ واحد نیست. موضوع خروجی یک رنگ تقریبا یکسان است که معمولا این دو مورد با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند. به همین دلیل است که باید دو رنگ تعریف شود تا در اهداف مختلف، خروجی مناسبی از رنگ ایجاد شود.

حالا که برای تعریف رنگ ها در دو مدل تلاش می کنیم، به این نکته هم باید توجه داشته باشیم ما تنها می توانیم اختلاف رنگ چاپی و خروجی را بروی کاغذ تحریر و گلاسه کاهش دهیم.

به دلیل تراکم مختلف این دو کاغذ و همینطور سطح کوتینگ که با مواد شیمیایی خاصی تعریف شده و بروی کاغذ گلاسه وجود دارد، نمیتوان دو رنگ کاملا یکسان را بروی تحریر و گلاسه شبیه سازی کرد، به همین دلیل تلاش مدیران طراحی و ناظرین چاپ این است که اختلاف را کاهش دهند.

کاهش اختلاف به چند طریق امکان پذیر است که یکی از روش های بسیار معمول آن، استفاده از کتاب رنگ است.

البته اختلافی که بین دو رنگ ترکیبی برای تحریر و گلاسه در کتاب های حرفه ای رنگ مثل پنتون هم دیده می شود بسیار بالاست، به همین دلیل ما دو کد رنگی را تعریف می کنیم.

چون یک رنگ بروی گلاسه دارای یک کد چهار رنگی است که همان کد، بروی تحریر، شاید متفاوت تر از آن چیزی باشد که نیاز داریم. پس در بسیاری از موارد نمی توان یک کد را در کتاب رنگ برای گلاسه انتخاب و همان کد رنگ را در کتاب رنگ برای تحریر مشاهده و تایید کرد.

راه دیگر در انتخاب رنگ ها و کاهش اختلاف آنها تا زمان خروجی و چاپ، استفاده از رنگ های اسپات که با نام نقطه ای یا لکه ای هم شناخته می شوند، می باشد. البته، این انتخاب هم نمیتواند دقیقا یک خروجی مشابه ایجاد کند و آن هم به دلیل ذکر شده یعنی تراکم بافت کاغذ ها و همینطور سطح پوشش روی کاغذهاست.

اینجاست که حضور یک متخصص خروجی فایل و نیز ناظر چاپ بهتر تعریف می شود. یک طراح نسبت به نیاز خود، رنگ لازم را در دو کد مختلف چاپی برای تحریر و گلاسه تعریف می کند و آن مواردی را انتخاب می کند که اختلاف کمتری با هم دارند، حالا نوبت تیم کنترل کیفیت و ناظر چاپ است که غلظت رنگ را در زمان چاپ مجددا تغییر دهد تا با اختلاف کمتری، خروجی نهایی ایجاد شود.

از موارد مهمی که در مورد انتخاب رنگ باید به آن توجه داشت، ترکیب درصدهای مختلف از هر رنگ در CMYK است.

این ترکیب درصد که به عنوان حداکثر پوشش رنگ یا TIC شناخته می شود برای کاغذهای تحریر و گلاسه مختلف است. جمع عددی هر رنگ برای گلاسه به صورت استاندارد تا عدد 320 مجاز است که البته، سعی می شود ده درصد تولرانس هم در نظر گرفته شود و این عدد برای تحریر، معادل 270 درصد است.

پس اگر یک کد رنگی در هویت بصری به صورت 100-100-0-90 تعریف شده باشد، دارای جمع 290 درصد است که برای گلاسه مناسب ولی برای تحریر کمی بالاست و همین میزان، ماشین چی و مسوول ناظر را مجبور میکند تا برای جلوگیری از پاشش رنگ، پشت زدن و مسائل دیگر، در زمان چاپ غلظت یکی از رنگها را کاهش دهد و همین امر باعث تغییر رنگ چاپی می شود.

پس از چاپپیش از چاپچاپچاپ دیجیتالدنیای طراحی و چاپرنگصنعت چاپمدیریت رنگ