پان آرت - نشریه جامعه ی هنری ایرانیان
وب سایت علمی پژوهشی هنر

اولین نمایشگاه تلفیقی تصویرسازی و خوشنویسی

74

مَــشی و مَــشیانه ،  اولین نمایشگاه تلفیقی تصویرسازی و خوشنویسی

گالری سبحان ، میزبان آثار تلفیقی از تصویرسازی و خوشنویسی دو هنرمند جوان ، سالومه گل نراقی و حمید طلوعی فرد خواهد بود. داستان آفرینش نخستین زن و مرد در اساطیر ایرانی موضوع اصلی این نمایشگاه ذکر شده. افتتاحیه نمایشگاه در تاریخ دهم مهرماه سال جاری هست و نمایشگاه تا شانزدهم مهر ماه ادامه داره. زمان برگزاری از ساعت 17 تا 21 به آدرس : بزرگراه صدر خروجيه كامرانيه بعد  از  زير گذر صدر (جنب دامپزشكى تهران) خيابان شهيد عباسى كوچه پيشتاز بن بست بعثت پلاك ٤ انجام خواهد شد.

مَــشی و مَــشیانه ، اولین نمایشگاه تلفیقی تصویرسازی و خوشنویسی

به نام حضرت دوست  |  تواين را دروغ و فسانه مخوان  |  به يكسان روش در زمانه مدان  |  ازاوهرچه اندر خورد با خرد  |  دگر بر ره رمز و معني برد

ايران ، كشوري است تاريخى كه دردل خود داستان ها وافسانه هاى بسيار داشته وخواهد داشت. قصه هايى كه ساليان سال است فرزندان اين مرز و بوم را در هنگامه ى شب به خوابى ارام فرو برده است.  داستان هايى كه هزارو يكشب بيدارى راهمراه داشته و پهلوانانى چون رستم رابه جنگ پليدى برده وعاشقانى چون مجنون را، راهى بيابان كرده است.  اينجا ايران است، جايى كه لالايى ها نيزبرگرفته ازهمين قصه ها هستند. درطول ساليان سال اين افسانه ها الهام بخش هنرمندان بسيار گشته كه به زبان شعر و كرشمه هاى  قلم و طنازى هاى رنگ، سعى به خلق آثاربديع نموده اند.

ما نيزدر حال جستجو بوديم، غرق درفضاى رمزالود داستان هاى كهن واساطير ايرانى، كه در نهايت بدان رسيديم كه سراغاز اين افسانه ها، داستان هايى است كه جسميت به انسان بخشيده شده، كه ماجرا ازهمين جا آغاز گردیده که نخستين انسان كه ازعالم مينو بر زمين فرستاده شد تا اهورامزدا را يار باشد و اهورامزدا ازاو نژاد آریا را بوجود اورد، كه در اين ميان گيومرث ازاصل اوستايى گيومرتن ، (زنده ى ميرا)، درپهلوى گيوك مرت ودرمتون مختلف فارسى وعربى به صورت گيومرث ، گيومرد ، كيومرث ، كيومرس و…نام برده شده بود راه يافتيم.

او هنگامى كه درجهان مينوى بود، ناميرا بود، وهنگامى هم كه بازبه سوى خانه ى پدران بازگردد ناميرا مى شود. گيومرث سي سال به ارامش زندگى كرد اما دراثر گزند اهريمن دچار مرگ شد واز جهان درگذشت .از تن او فلزات سودمند وازتخمه ى او، زر افريده شد ودر دل زمين جاى گرفت.

پس ازچهل سال ،از اين تخمه، دو گياه ريواس به هم پيچيدند واز زمين روييدند واندك اندك شكل ادمى به خود گرفتند و مشى ومشيانه ازآنها پديد امدند. مشي و مشيانه، اولين زوج آمده برروى زمين شدند و درطى پنجاه سال زندگى آن دو برروى زمين، افسانه ى اساطيرى ما آغاز گرديد. دراين نمايشگاه سعى برآن نموديم تا بخشى ازاين تصاوير را با تلفيق هنر تصويرسازى وهمينطور خوشنويسى به نمايش بگذاريم. هراثر به طور همزمان از هر دو هنر به يكجا بهره مند گرديده است.

تصاوير خيال انگيز پيش رو ، زاده ى تخيلات نويسنده ى عزيزودوست داشتنى، جناب آقاى محمد محمدعلى مى باشد كه در كتاب مشى ومشيانه داستان آفرينش نخستين زن و مرد در اساطير ايرانى به قلم بسيار شيوا ،افسانه را به رقص كلمات درآورده است. شما را دعوت مى كنيم به بزم افسانه ى كهن مشى و مشيانه به زبان هنر امروز.  (دهم مهرماه ١٣٩٤)

مَــشی و مَــشیانه ، اولین نمایشگاه تلفیقی تصویرسازی و خوشنویسی

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.