پان آرت - نشریه جامعه ی هنری ایرانیان
وب سایت علمی پژوهشی هنر

سالی جدید، تفکری جدید

سخن سردبیر

0 502

سالی جدید، تفکری جدید

یک سال دیگر هم گذشت. سال نو رسید و طبیعت به زندگی جدیدی دست یافت. یک سال سرشار از اتفاقاتی مختلف گذشت. رویدادهایی که شاید در کشور به بیشتر به جنبه منفی بوده تا شادمانی. البته تفکر ما انسانهاست که می تواند از هر رویداد نگاهی دل انگیز بسازد یا رویدادی مصیبت وار.سالی جدید، تفکری جدید

یکی از همین مسائل، حضور اتفاقی همچون ویروس کرونا بود که همه را در شوکی عجیب فرو برد. کسب و کارهایی که تعطیل شدند، افول کردند و صدمه دیدند و کسب و کارهایی هم با همین اتفاق رشد کردند.

صاحبان فعالیت های آموزشی آنلاین، فروش های دیجیتال و استارت آپهایی که به دنیای دیجیتالی بسیار اهمیت می دادند، توانستند به خاطر خانه نشینی مردم و استفاده بیشتر آنها از گوشی موبایل، تبلیغات بیشتری انجام دهند و اینجاست که تهدید برای شرکت ها و گروه هایی به فرصت تبدیل شد.

این که تفکر یک سازمان، نهاد یا گروه چگونه باعث رشد افراد می شود، موضوعی است که همیشه مورد بحث بوده. چطور می شود که افرادی در یک شرایط یکسان رشد کنند، و برخی به ضرر رضایت دهند. اینکه برنامه ریزی مدونی ایجاد شود تا در شرایط بحرانی بتوان از آن استفاده درست کرد، همه به فکر، اندیشه و برنامه ریزی بر میگردد و امید به خدایی که لطفش شامل همه ما می شود.سالی جدید، تفکری جدید

در شرایط یکسان، در جستجوی خوشبختی و موفقیت باشیم. آیه هایی از جنس یاس نمی تواند باعث رشد شود، ناله ها و اندوه فراوان راه گشای یک زندگی موفق نیست، اینکه به آینده امیدوار باشیم، نام آن خوشبینی بی مورد و توهم نیست، امیدی است از جنس عشق، تلاش و همت که باید داشته باشیم.سالی جدید، تفکری جدید

حال که سالی نو در راه است، فرصتی برای بهره مندی از مواهبی که خداوند در ما قرار داده است، که تفکر تنها یکی از آن مواهب است. نو بیندیشیم و نو عمل کنیم. از تفکرات منفی که هر روزه به ذهن خطور می کند دوری کنیم و آنچنان باشیم که باید باشیم؛ امیدوارم، تلاشگر و سرشار از ایمان به یک اتفاق بزرگ که امید است در هر یک از ما به زودی رخ دهد. سال نو مبارک.

ارسال یک پاسخ