پان آرت - نشریه جامعه ی هنری ایرانیان
وب سایت علمی پژوهشی هنر

دو هنرمند مصری که باید شناخت

135

دو هنرمند مصری که باید شناخت

به دنبال انقلاب 25 ژانویه، در مصر جریانی از هنر خیابانی هم شکل گرفت. دیگه بیان عموم تحت سلطه ی وزرات فرهنگ نبود. بلکه بیانات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به شکل طرح هایی برجسته و رنگ های قابل توجه مطرح شده و دیوارها و ساختمان های قاهره رو هم زینت بخشیدن. البته هنر معاصر مصر تنها به هنرخیابانی محدود نشده و در دهه های گذشته نیز هنرمندانی بودن که به روش های متمایز به جستجو و بررسی میراث مصر در رسانه های مختلف پرداختن. در اینجا به دو هنرمند مصری مطرح اشاره میشه که بعد از دوران انقلاب ، نقش موثری رو برای رشد هنر داشتن.

حسام دیرار – Hossam Dirar –

حسام، مردی است با استعداد های بسیار. با پرداختن به نقاشی ، عکاسی ، ویدئو سازی ، طراحی گرافیک و … نمیشه این مرد رو در یک گروه خاص طبقه بندی کرد. پرتره های اون در اخرین نمایشگاهش با عنوان “انتظار” (آوریل 2014) در گالری الباره به نحوی بود که تمام فرضیات پیشین در سنت پرتره مصر رو به چالش می کشید. زنان پرتره های حسام، منفعل نبوده و  به شکلی اغوا کننده به بیننده خیره میشدن؛ زنانی با داستان های مختلف. در مقابل در ویدئویی مستند با عنوان “از 11:00 تا 11:03” او فعالیت های مختلفی که در یک لحظه در سرتاسر قاره و یک سال بعد از انقلاب مصری رخ میدادن رو نشون میداد.

دو هنرمند مصری برجسته که باید شناخت دو هنرمند مصری برجسته که باید شناخت دو هنرمند مصری برجسته که باید شناخت دو هنرمند مصری برجسته که باید شناخت دو هنرمند مصری برجسته که باید شناخت

علاء عوض – Alaa Awad –

علاء ، از سال   2012 و با کشیدن نقاشی دیواری به یاد بود کشتار Port Said، به جرگه ی طلایه داران هنر گرافیتی پیوست. دغدغه ی اون برای احیای هویت مصری در اثر اون به سبک پیکرنگاری و با عنوان ” نئو- فرعونی” مشهوده. با استفاده از میراث مصری، این هنرمند موضوعات سیاسی جاری در مصر رو در خط سیر تاریخ مصر قرار میده. حاکم و محکوم، ظالم و مظلوم؛ این دو جفتی ها در هیچ کجا به اندازه ی نقاشی های دیواری این هنرمند آشکار نشده و زیر سوال نرفتن.

دو هنرمند مصری برجسته که باید شناخت دو هنرمند مصری برجسته که باید شناخت دو هنرمند مصری برجسته که باید شناخت دو هنرمند مصری برجسته که باید شناخت دو هنرمند مصری برجسته که باید شناخت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.