پان آرت - نشریه جامعه ی هنری ایرانیان
وب سایت علمی پژوهشی هنر

گوگنهایم ابوظبی و نمایشگاه دانش آموزی

212

گوگنهایم ابوظبی و نمایشگاه دانش آموزی

تنها به مدت یک روز کارهای کودکان دبستانی و راهنمایی در منارات السدایات به نمایش گذاشته شد. این آثار نتیجه ی دوره ی 3 ماهه ایه که برای گشایش مجموعه گوگنهایم ابوظبی با نام ” دیدن ازمیان نور” برگزار شده .از کودکان خواسته شده بود تا با استفاده از وسایل داخل نمایشگاه  و با الهام از نور هرچیزی در ذهن دارند رو بسازن. این نمایشگاه که با همکاری تی سی ای ابوظبی (TCA) و کنسول آموزش و پرورش ابوظبی (ADEC) برگزار شده، 90 اثر هنری که ساخته ی دانش آموزان 10 تا 13 ساله بوده رو از مدارس مختلف ابوظبی و مناطق غربی از العین ابوظبی به نمایش می گذاره.

گوگنهایم ابوظبی و نمایشگاه دانش آموزی گوگنهایم ابوظبی و نمایشگاه دانش آموزی گوگنهایم ابوظبی و نمایشگاه دانش آموزی

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.