پان آرت - نشریه جامعه ی هنری ایرانیان
وب سایت علمی پژوهشی هنر

چیدمان هنری به منظور هشدار

هنرمندی یک چیدمان هنری ساحلی جالب برای هشدار تغییرات آب و هوا ایجاد کرد تا بگوید روند گرمایش کره زمینی بسیار جدی و خطرناک است.

0 137

هشدار هنر چیدمانی به انسانها برای تغییر آب و هوا

لئوناردو الریخ یک چیدمان هنری ساحلی جالب برای هشدار تغییرات آب و هوا ایجاد کرد تا بگوید روند گرمایش کره زمینی بسیار جدی و خطرناک است.

همه ما می‌دانیم یکی از تاثیرات گرمایش آب و هوا بالا رفتن یخ های قطبی، بالا رفتن سطح آب دریاها و اقیانوس‌ها است.

که شهرهای ساحلی را تهدید می‌کند.چیدمان هنری به منظور هشدار

تاثیرات مخرب تغییر آب و هوا و روند جهانی گرمایش کره زمین، از آنچه که تصور می‌کنیم به ما نزدیک‌تر هستند.

اگر روزی کسی فکر می‌کرد که این امر از انسانها دور است و آسیبی نخواهد زد.

امروزه بر آدمیان آشکار است که شرایط بسیار فرق کرده است و حتما در دوران زیست خود، به صورت دراماتیک این تاثیرات را خواهیم دید.چیدمان هنری به منظور هشدار

«لئوناردو الریخ»  (Leandro Erlich) برای هشدار در همین مورد در ساحل میامی، یک چیدمان هنری جالب ایجاد کرده .

با ماسه، حجم‌هایی شبیه به ۶۶ خودرو ایجاد کرده که گویی تا کمر در دریای ماسه فرو رفته‌اند.

و شما با مشاهده این اثر متاثر خواهید شد وعمیق تر به شرایط موجود فکر خواهید کرد.Art Layout 3

ارسال یک پاسخ