پان آرت - نشریه جامعه ی هنری ایرانیان
وب سایت علمی پژوهشی هنر

مجله دیجیتال هنری پان آرت ، نسخه پنجاه و پنجم

0 467

حفظ منابع طبیعی با نشر دیجیتال در مجله دیجیتال هنری پان آرت 

 

مجله دیجیتال هنری پان آرت ، نسخه پنجاه و پنجم منتشر شد .پان آرت

سخن مدیر مسوول مجله دیجیتال هنری پان آرت: از مزایای یک مجله الکترونیکی این است که کمتر به قطع درختان منجر می شود و میتوان آن را تا همیشه به صورت یک فایل حفظ کرد. هر زمان که لازم شد بروی یک دستگاه دیجیتال بررسی کرد و حاشیه نویسی لازم را هم برایش انجام داد.

کمتر مصرف مرکب داشت و از هدر رفت انرژی و نیروی انسانی و امثال آن، جلوگیری کرد و ما نیز در این مسیر هستیم.
با گذشت سالها، تلاش پان آرت همچنان برای آشنا کردن مسوولین و خوانندگان برای استفاده از نشریه الکترونیکی بجای چاپی و نیز رویدادهای مبتنی بر وب بجای چاپ و تولید فیزیکی، ادامه دارد.

نه برای هر کاری، بلکه برای رویدادهایی که میتوان بر پایه دیجیتالی آن ها را تعریف نمود و بهتر است در این مسیر باشند تا هم ادای دینی برای جامعه خود کرده باشیم و هم از نابودی منابع طبیعی کشور که امروزی امری عادی جلوه می کند، جلوگیری کنیم.

ماهنامه پان آرت نسخه پنجاه و پنجم خرداد ماهبا هدف گزاری بلند مدت بروی نشریات الکترونیک ، می توان گامهای موثری برای حفظ منابع طبیعی و نیز فرهنگ سازی خوانش دیجیتالی برداشت.

مقاله کلیدی این  ماه مجله دیجیتال هنری پان آرت  هم به حفظ منابع و همسو با رویکرد پان آرت انتخاب و تنظیم شده است. الکترونیک چاپی که سعی بر آن دارد تا رویداد چاپ و تکنولوژی را به هم پیوندی عمیق بزند، به منابع و حفظ آن ها توجه کند و رشد دانش و تکنیک را با هم درآمیزد به این نسخه مجله دیجیتال هنری پان آرت رسیده و بیان شده است. قلم شیوای استاد علی ظریف، کارشناس خبره صنعت چاپ بر این گواه است که میتوان با دانش صحیح، به حفظ حریم طبیعت و رشد دنیای مدرن کمکی بهتر کرد و از الکترونیک و ترکیب آن در کنار صنعت هایی کلاسیک مانند چاپ، برای رقم زدن یک رویداد جدید، بیشتر و بهتر سود جست. امید به آینده ای روشن تر با شما برای کشورمان.

 

 نسخه پنجاه و پنجم خرداد ماه

سخن سردبیر مجله دیجیتال هنری پان آرت: هنر، این عرصه ی ناب و بی بدیل، تجاربی را می طلبد که برخاسته از تلاش های فکری هنرمند باشد، نه آن که صرفا برچسب هنرمند بودن را به خود بزند.

بعضی هنر را آیینه واقعیت های موجود در جهان از طبیعت تا زندگی آدم ها به حساب می آورند. بعضی زمانی نام هنر را بر چیزی می گذارند که سازنده اش به تمامی آن را بیان کرده باشد. بعضی می گویند اگر بیننده نتواند اثر را به درستی درک کند، پس هنر چه ارزشی می تواند داشته باشد.

اما همچنان در مجله دیجیتال هنری پان آرت گفته شده است که در هنر، زیبایی است، با هر ابزاری که می طلبد و این می تواند برای همیشه ماندگار باشد.

زمانی در دنیای غرب بحث جنجال برانگیز “آیا زیبایی، جز ذات هنر است یا خیر؟” مطرح شد.

عده ای معتقد بودند که اساسا هنر تجربه زیبایی شناختی بشر از جهان است و برخی دیگر بر این باور بودند که هنر، تجاربی از زیبایی ها و زشتی های جهان است.

اما باید در نظر داشت اگر هنر، تنها وسیله ای برای کسب لذت و نشان دادن زیبایی باشد، بسیاری از آثار هنری ارزشمند ( که به عنوان نمونه، فقر، تبعیض، جنگ، مرگ و آوارگی را به تصویر می کشند) از دایره هنر خارج خواهد شد. به گفته تولستوی هنر صرفا تولید آثار دلپذیر نیست.

مهم تر از همه، لذت نیست، بلکه وسیله ارتباط انسان ها است برای دوام و حیات بشر و برای سیر به سوی سعادت فردی و جامعه انسانی. پس ضروری و لازم است.

زیرا افراد بشررا با برانگیختن احساسات به یکدیگر پیوند می دهد. هنرمند با ذهن پویای خود آثاری نوین خلق می کند تا دریچه ای از دنیای متفاوت را در چشم مخاطبان بگشاید.

خواندن این مطلب پیشنهاد می گردد:
مجله دیجیتال هنری پان آرت ، نسخه پنجاه و سه

ماهنامه پان آرت نسخه پنجاه و پنجم خرداد ماه

فهرست مطالب نسخه پنجاه و پنجم مجله دیجیتال پان آرت:
– حرف اول : سخن مدیر مسوول و سردبیر در نسخه پنجاه و پنجم پان آرت
– پرونده ویژه : الکترونیک چاپی با علی ظریف
– کنکاش : کلیسای جامع نوتردام
– نقد و بررسی : اتوبوس،‌ ماشینی برای زندگی
– مقاله : پیکاسو و معشوقه هایش
– نمایشگاه : مروری بر نمایشگاه خانه ی خوبان

ارسال یک پاسخ