پان آرت - نشریه جامعه ی هنری ایرانیان
وب سایت علمی پژوهشی هنر

نمایشگاه حسن مشکین فام چهل ساله شد

0 64

نمایشگاه حسن مشکین فام چهل ساله شد

چهل سالگى، عنوان نمایشگاهی از آثار استاد حسن مشکین فام، واقع در نگارخانه هنر معاصر شیراز (گالری رامبراند) است که در چهلمین سال تاسیس خود، نمایشگاهی با این عنوان برگزار کرد.

«چهل سالگی» که متشکل از مجموعه آثاری از ١٣۵٨ تا ۱۳۹۸ می باشد حاوی آثاری از آقای حسن مشکین فام ، نقاش، عکاس، پژوهشگر و مدرس هنر است.

 

این نمایشگاه، مرورى برنیم قرن فعالیت فرهنگى و هنرى حسن مشکین فام ، (نقاش، عکاس، پژوهشگر و مدرس هنر) از سال ١٣٩٨-١٣۴٨ را در بر دارد.

نمایشگاه اول :

مرورى برنمایشگاهها و فعالیت هاى آموزشى نگارخانه هنرمعاصرطى چهل سال گذشته ،همراه با اسنادومدارک مربوطه را شامل می شد که از  ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۸ گشایش، و تا ۲۵ همین ماه ادامه داشت.

در ادامه، این نمایشگاه، همراه با برگزارى سلسله نمایشگاهها، سخنرانى، گفتگو، نمایش فیلم و….. تا اسفند ماه  ١٣٩٨ واقع در نگارخانه هنر معاصر- موزه هنرمشکین فام ادامه خواهد یافت.

ارسال یک پاسخ