پان آرت - نشریه جامعه ی هنری ایرانیان
وب سایت علمی پژوهشی هنر

نقل قول هایی از شخصیت های برجسته جهان: اندی وارهول

0 237

نقل قول هایی از شخصیت های برجسته جهان: اندی وارهول

[blockquote]آدم ها زمانی تغییر میکنند که برای تغییر آماده باشند . پیش از آن هرگز تغییر نمیکنند و خیلی مواقع قبل از رسیدن به آن لحظه از زندگی ، میمیرند . شما نمیتوانید کسی را به تغییر کردن مجبور کنید، درست مثل زمانیکه وقتی کسی مصمم به تغییر است ، نمیتوانید مانع او شوید .[/blockquote]

نقل قول از اندی وارهول

ارسال یک پاسخ